Header Ads

Ulasan Laporan Transaksi

Laporan Transaksi / Report Status Keterangan
TRX= M10.019920xxxx
Status= SUCCESS
Agent Price= RM9.680
Customer Price= RM10.000
BERJAYA Transaksi yang dilakukan telah berjaya.
UTB65.ASTRO.092537xxxx
(SUCCESS) - Reference number: 329012xxxx
BERJAYA Transaksi yang dilakukan telah berjaya.
TRX= D10.010243xxxx
Status= FAIL (Invalid Mobile No)
Balance= RMxxx.225
1) Maxis=5,10,20,30,50,60
GAGAL No handphone yang hendak topup salah atau kod yang digunakan tidak sesuai dengan no tersebut.
TRX= C50.0111944xxxx
Status= FAIL (Please make first call before reload)
Balance= RMxx.015
1) Maxis=5,10,20,30,50,60
GAGAL No handphone yang hendak topup adalah no baru dan masih tidak aktif atau tidak buat panggilan pertama untuk aktifkan simcard tersebut.
TRX= X.0114020xxxx
Status= FAIL (invalid product code/amount)
Balance= RMxx.960
1.Maxis=5,10,20,30,50,60
2.XOX or ONEXOX using code ONEX only!
3.All reload RM5
GAGAL Kod produk yang digunakan adalah salah atau penggunaan kod produk yang salah atau jumlah topup yang salah dengan no handphone yang hendak di topup.

Biasanya kesilapan berlaku bagi pengguna ONEXOX yang ingin dapatkan topup XOX. Kedua-dua produk ini adalah berbeza.
TRX= NJ30.019896xxxx
Status= FAIL (System Error)
Balance= RMxx.800
1) Maxis=5,10,20,30,50,60
GAGAL Sistem telco produk tersebut / provider sedang hadapi masalah teknikal. Boleh cuba semula.
TRX : D10.0112668xxxx
Status= FAIL (balance is
insufficient)
Balance= RMx. 390
Product Price= 9.950
GAGAL Baki agen tidak mencukupi untuk melakukan transaksi topup tersebut dan perlu tambah modal terlebih dahulu.
TRX= A15.01152147xxxx
Status= FAIL (this product is
being under maintanance.
please try again later)
Balance= RMxx.860
GAGAL Sistem telco produk tersebut / provider sedang hadapi masalah teknikal. Boleh cuba semula.
UTB45.20.TNB.0904xxxx (FAIL) - Invalid Account No. GAGAL No akaun untuk pembayaran bil salah.
UTB45.20.TNB.0904xxxx (FAIL) - Balance Is Insufficient GAGAL Baki tidak cukup untuk proses pembayaran bil.
PIN no is wrong. Please check and use the correct pin. SALAH PIN Agen tidak menggunakan PIN yang betul untuk melakukan transaksi.
Your account is BLOCK!
Please whatsapp Hotline
017-6277702 for more info. TQ
AKAUN DISEKAT / BLOCK Antara sebab akaun di block :

 1. Salah PIN melebihi 3 kali.
 2. Transaksi sama gagal melebihi 10x.
 3. Transaksi dilakukan oleh scammer atau diceroboh.
 4. Melakukan transaksi topup kepada no Blacklist.
 5. Menghantar transaksi tambah modal lebih dari 3x dalam tempoh 4jam / tempoh proses modal.
 6. Hantar transaksi tambah modal tanpa membuat pembayaran.
Salam sejahtera,
Sila semak butiran bayaran dan pastikan sama seperti resit.
Hantar semula maklumat betul ke server.
Terima kasih
TIADA BAYARAN /
MAKLUMAT
SALAH
Ini adalah makluman kepada agen yang melakukan proses tambah modal tetapi menghantar maklumat yang tiada bayaran atau maklumat yang diberikan salah dan tidak sama seperti resit.
Credit will be processed within 5minutes - 4hours.
Monday-Saturday: 7.00AM -
9.00PM
Sunday: LATE PROCESS
Fee RM1.00 if send more than 1 same transaction.
PROSES TAMBAH
MODAL
Agen akan menerima modal dalam tempoh 5 minit - 4 jam dari transaksi di hantar ke server jika tiada masalah maklumat yang di hantar.

Agen boleh menghantar transaksi tambah modal 24jam dan jika admin sedang online di luar waktu proses tersebut, modal tetap akan diproses.

Agen hanya perlu hantar 1 transaksi untuk 1
bayaran untuk elak di caj RM1.00.
Registration= SUCCESS
BALANCE= RM40.470
Downline Info:
ID= SS7378
Sila ajar FORMAT kepada
downline masing-masing.
BERJAYA Pendaftaran downline berjaya.
Downline registration:
Mobile= 017627xxxx
Status= FAIL
Balance= RMxx.520
GAGAL Antara Sebab Pendaftaran Downline Gagal :

 1. No tersebut sudah ada di dalam sistem.
 2. Baki modal upline tidak cukup.
 3. Format yang digunakan tidak lengkap.
 4. Cuba mendaftarkan pakej downline kepada pakej lebih tinggi dari pakej sendiri.
Credit transfer to SS64xx
RM20.000 FAIL. Balance RMxx.510.
Can't send credit to upline.
Can't send a same amount in a same day.
Min transfer RM1.000
GAGAL Antara Sebab Gagal Transfer Modal Kepada
Downline :

 1. Baki upline tidak cukup.
 2. Pernah transfer jumlah yang sama pada hari tersebut.
 3. Tidak boleh transfer modal kepada upline.
 4. Minimum transfer RM1.00.
 5. Transfer kepada ID Downline yang salah.
Account has been credited by SS EASY MOBILE.
Recharge= RMxxx.000
New Balance= RMxxx.390
Time= 16:36 (21-06-16)
BERJAYA Berjaya terima modal dari syarikat atau upline
masing-masing.
Welcome! xxxxxxxx.
ID= SS73xx
PIN= 92xx
BALANCE= RMxx.000
BERJAYA Anda berjaya menjadi agen topup dan menerima
ID dan PIN.
This Not Register GAGAL Ini masalah bagi pengguna whatsapp yang ingin
menggunakan whatsapp buat pertama kalinya. Tetapi, no yang diaktifkan pada whatsapp berbeza dengan no handphone yang didaftarkan sebagai agen.
Pastikan anda menukar no handphone whatsapp supaya sama seperti no handphone yang berdaftar sebagai agen topup.
TRX= CB120.019816xxxx
Status= FAIL (Out of stock)
Balance= RMxxx.430
GAGAL Sistem telco sedang kehabisan stok atau dalam proses menambah stok.
TRX= T60.0113514xxxx
Status= FAIL (System Error)
Balance= RMxx.885
GAGAL Sistem di syarikat provider tersebut sedang hadapi masalah dan tergendala.
TRX= M5.017648xxxx
Status= FAIL (Supplier System Down)
Balance= RMxx.635
Please try again after 1 hours.
GAGAL Sistem di syarikat provider tersebut sedang hadapi masalah dan tergendala.

No comments